Lilla Å-loppet

Preliminär start kl 13.00 lördag den 25 maj 2019
Start och mål på Stadsparken
Två alternativa sträckor, 350 meter eller 700 meter
Flera olika åldersgrupper, från knattar (0-6 år) upp till 12 år

Arrangör av lilla Å-loppet är:
Eskilstuna Friidrott
Kontaktperson: Bengt-Olof Eskilsson
Telefon: 072-3322718
Mail: eskileskilstuna@hotmail.com
Hemsida: http://www.eskilstunafriidrott.se/
Arrangörer av Å-loppet Eskilstuna
Partners för genomförande av Å-loppet
Sponsorer