Lilla Å-loppet

Lördag 26 maj 2018
Första start kl 10.30 (prel)

9 år och yngre - 350 m.
10-12 år - 700 m.


Start och mål på Stadsparken (nytt för 2018)
Samling vid grusplanen vid gamla scenen.

Kostar 100:- som lämpligast betalas med swich till 123 143 2814 eller till Eskilstuna Friidrotts
bankg. 5769-7799. Uppge namn och födelseår.

Du hämtar din nummerlapp vid starten tävlingsdagen kl 9.00-10.00.
Uppvärmning från scenen kl 10.15 och första start kl 10.30.

I yngsta klassen 6 år och yngre får föräldrar/anhöriga gå-springa vid sidan.

Samtliga deltagare erhåller medalj vid målet samt påse med frukt, festis och annat smått och gott.
Direkt efter sista målgång ca 11.15 lottar vi ut en barncykel från Team Sportia på din nummerlapp.

Eskilstuna Musikskola kommer att finnas på plats före under och efter loppen för att underhålla oss.

Varmt välkomna!

Loppets sponsorer: Sparbanken Rekarne, Folktandvården, ICA Maxi och Team Sportia.


Arrangör av Lilla Å-loppet är:

Eskilstuna Friidrott
Kontaktperson: Bengt-Olof Eskilsson
Telefon: 072-3322718
Mail: eskileskilstuna@hotmail.com
Hemsida: http://www.eskilstunafriidrott.se/
Arrangörer av Å-loppet Eskilstuna
Partners för genomförande av Å-loppet
Sponsorer