Kontakt för Å-loppet

För information om genomförande av Å-loppet och loppets tävlingsbana kontakta följande personer:

Tävlingschef och projektledare: Bengt-Olof Eskilsson telefon 072-3322718
Banchef: Ulf Hallgren telefon 070-3570424
Företagsförsäljning: Johnny Andersson telefon: 073-2204080
Administration och webb: CG Hjelm telefon 0731-829625

Arrangörer av Å-loppet Eskilstuna
Partners för genomförande av Å-loppet
Sponsorer