Kontakt för Å-loppet

För information om genomförande av Å-loppet och loppets tävlingsbana kontakta följande personer:

Tävlingschef och projektledare: Bengt-Olof Eskilsson telefon 072-3322718
Banchef: Ulf Hallgren telefon 070-3570424
Företagsförsäljning: Bengt-Olof Eskilsson telefon 072-3322718
Administration och webb: Peter Gejdeman telefon 076-9409908

Arrangörer av Å-loppet Eskilstuna
Partners för genomförande av Å-loppet
Sponsorer