Kontrollera resultat
Personnr / referensnr / startnr / namn:   Sök  
Personnummer anges enligt formatet: ÅÅMMDD-XXXX

Sök ditt resultat i Å-loppet Eskilstuna

Fyll i ditt personnummer, referensnummer eller startnumret du fick och kontrollera både tid och placering i Å-loppet Eskilstuna!

Personnumret anges enligt formatet ååmmdd-xxxx.
Arrangörer av Å-loppet Eskilstuna
Partners för genomförande av Å-loppet
Sponsorer